Keagamaan

Bantuan Pembangunan Masjid

Diantara sebaik-baik perbekalan tersebut adalah, dengan membangun masjid. Tempat terpancar syiar Islam dan iman, kebersamaan kaum muslimin dalam sholat jama’ah, tempat untuk mengagungkan nama Allah dalam sujud dan ruku’, madrasah bagi kaum muslimin; dengan majlis-majlis ilmu di dalamnya.

Alangkah besar pahala orang yang turut andil membangunnya. Ia menjadi sebab tercapainya amalan-amalan agung. Amalannya dicatat sebagai sedekah jariyah, yang pahalanya terus mengalir, meski ia sudah tinggal di alam kubur.

  

Berbagi Hewan Qurban

Berbagi Hewan Qurban adalah program penyaluran hewan qurban ke daerah-daerah untuk menumbuhkan dan memantapkan rasa solidaritas sosial dengan sesama kaum muslimin dan guna menjembatani kesenjangan sosial antara yang mampu dengan yang tidak mampu.